Bizi Takip Edin
instagram
google
youtube
twitter
facebook
Kağıt ve Kartonların Geri Dönüşüm

Kağıt ve Kartonların Geri Dönüşüm

Özmen Geri Dönüşüm

Kağıt ve karton, geri kazanılabilir katı atıkların arasında ağırlık olarak yüksek miktarlarda bulunmaktadır. Gazete kağıtları, kağıt türleri arasında en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Kağıt ve karton üreticisi kuruluşlar, atık kağıtlardan hammadde kaynağı olarak yararlanmaktadır. Atık kağıt ve kartonun geri kazanılmasındaki en önemli faktörlerden birisi kağıt için gerekli olan selülozun daha ucuza temin edilmesidir.

Atık kağıt geri kazanım oranı % 34,5 olup, kullanım oranı % 56 civarındadır. Ülkemizde atık kağıt birim fiyatı kalitesine göre değişmekte olup genellikle 0,1-0,2 USD/kg arasındadır. Ayrıca lamine kartonlarda geri kazanılabilmektedir. İçecek kartonları olan lamine kartonlar, %80 kağıttan ve az bir oranda polietilen ve alüminyumdan oluşmaktadır. Kullanılmış lamine karton yüksek sıcaklıkta preslenerek yoğunlaştırılıp masa, sandalye, dolap gibi mobilya üretiminde ve aynı zamanda  kağıt hammaddesi olarak da kullanılabilmektedir.

Kullanılmış Kağıttan Kağıt Üretimi

Hızlı nüfus artışı, konforlu hayat şartlarının gelişmesi, şehirleşme, okuma alışkanlığının artması, matbaacılığın ve ambalajlama sanayisinin gelişmesi, kağıt - karton tüketimini arttırmaktadır.

Ülkelerin kağıt tüketimi gelir seviyeleri ile değişmektedir. Bir ülkede kağıt tüketim hızı kişi başına yada tüketilen kağıt miktarı ile belirlenmektedir.Birimi:kg kağıt/kişi/yıldır.Yani bir ülkede bir yılda tüketilen kağıt miktarını o ülkede yaşayan insan sayısına bölünerek kişi başına tüketilen kağıt miktarı tespit edilmektedir. Kullanılan ofis kağıtlarının bir kısmının (kitaplar, arşivler, yazışma, çeşitli mahkeme dosyaları v.s.) ömrünün çok yıllı olduğu unutulmamalıdır.

 

Tablo 1.Çeşitli Ülkelerin Kişi Başına Kağıt Tüketimi

ÜLKELER

KAĞIT TÜKETİMİ

(Kg/kişi/yıl)

ABD

332

ALMANYA

187.7

JAPONYA

239

HOLLANDA

203.2

İNGİLTERE

163.5

A.B TOPLULUĞU ÜLKELERİ

190

DİĞER BATI ÜLKELERİ

203

ASYA ÜLKELERİ

26

AFRİKA ÜLKELERİ

5.5

DÜNYA ORTALAMASI

50.4

TÜRKİYE ORTALAMASI

42.0

İSTANBUL

53.0

 

    Avrupa Topluluğu Ülkelerinde 1985 yılında 28.3 milyon ton/yıl atık kağıt, yakma veya depolama tesislerinde bertaraf edilirken 1996 yılında bu değer 32.5 milyon ton/yıla çıkmıştır.Yine Avrupa Topluluğu Ülkelerinde 1983 yılında 41 milyon ton/yıl kağıt tüketilirken 1996 yılında bu değer 64 milyon ton/yıla çıkmıştır. 2010 yılında bu değerin 105 milyon ton/yıl olacağı tahmin edilmektedir.A.B.D'de yıllık kağıt tüketimi 100 milyon tondur. Çin'de kağıt tüketimi 26 milyon ton, Kanada'da 18 milyon ton ve Almanya'da 16 milyon tondur.

    1980'li yıllarda Türkiye'de kağıt - karton üretimi 600.000 ton/yıl civarında olup bunun %70 SEKA tarafından üretilmekte idi.1990'lı yıllarda kağıt üretiminde özel sektörün payı %50'ye, 1999'lu yıllarda ise %75'e ulaşmıştır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar:

  1. Geri Dönüşüm Nedir? Nasıl Yapılır? 
  2. Geri Dönüştürülebilen Atıklar ve Kimyasal Kodları? 
  3. Kağıt Geri Dönüşüm?